PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HIỆP LỰC
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch tuần lễ sinh hoạt tập thể 15/8/2013 [HyperLink19]
2 Bảng phân loại đánh giá viên chức năm học 2011-2012 [HyperLink19]
3 Danh sách trích ngang kế toán trường [HyperLink19]
4 Báo cáo tổng hợp quy mô phát triển giáo dục năm học 2012-2013 bậc THCS [HyperLink19]
5 Báo cáo công tác văn thư - lưu trữ năm 2012 [HyperLink19]