PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HIỆP LỰC
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SDD-00247 Chiến thắng bằng mọi giáCicel B. CurySách đạo đức Trong kho
SNV-00196 Chương trình mới trung học cơ sở.Bộ Giáo Dục và đào tạoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00195 Chương trình mới trung học cơ sở.Bộ Giáo Dục và đào tạoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00194 Chương trình mới trung học cơ sở.Bộ Giáo Dục và đào tạoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00193 Chương trình mới trung học cơ sở.Bộ Giáo Dục và đào tạoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00192 Chương trình mới trung học cơ sở.Bộ Giáo Dục và đào tạoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00191 Chương trình mới trung học cơ sở.Bộ Giáo Dục và đào tạoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00190 Chương trình mới trung học cơ sở.Bộ Giáo Dục và đào tạoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00189 Chương trình mới trung học cơ sở.Bộ Giáo Dục và đào tạoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00188 Chương trình mới trung học cơ sở.Bộ Giáo Dục và đào tạoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00187 Chương trình THCS các môn công nghê, sinh hoạt hướng nghiệp.Trần Nhật TânSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00186 Chương trình THCS các môn công nghê, sinh hoạt hướng nghiệp.Trần Nhật TânSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00185 Chương trình THCS các môn công nghê, sinh hoạt hướng nghiệp.Trần Nhật TânSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00184 Chương trình THCS các môn công nghê, sinh hoạt hướng nghiệp.Trần Nhật TânSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00183 Chương trình THCS các môn công nghê, sinh hoạt hướng nghiệp.Trần Nhật TânSách nghiệp vụ Trong kho
12345678910...