PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HIỆP LỰC
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SGK8-00157 Công nghệ 8NGUYỄN MINH ĐƯỜNGSách giáo khoa khối 8 Trong kho
SGK8-00156 Công nghệ 8NGUYỄN MINH ĐƯỜNGSách giáo khoa khối 8 Trong kho
SGK8-00155 Công nghệ 8NGUYỄN MINH ĐƯỜNGSách giáo khoa khối 8 Trong kho
SGK8-00154 Công nghệ 8NGUYỄN MINH ĐƯỜNGSách giáo khoa khối 8 Trong kho
SGK8-00153 Công nghệ 8NGUYỄN MINH ĐƯỜNGSách giáo khoa khối 8 Trong kho
SGK8-00152 Công nghệ 8NGUYỄN MINH ĐƯỜNGSách giáo khoa khối 8 Trong kho
SGK8-00151 Công nghệ 8NGUYỄN MINH ĐƯỜNGSách giáo khoa khối 8 Trong kho
SGK8-00150 Địa lí 8NGUYỄN DƯỢCSách giáo khoa khối 8 Trong kho
SGK8-00149 Địa lí 8NGUYỄN DƯỢCSách giáo khoa khối 8 Trong kho
SGK8-00148 Địa lí 8NGUYỄN DƯỢCSách giáo khoa khối 8 Trong kho
SGK8-00147 Địa lí 8NGUYỄN DƯỢCSách giáo khoa khối 8 Trong kho
SGK8-00146 Địa lí 8NGUYỄN DƯỢCSách giáo khoa khối 8 Trong kho
SGK8-00145 Địa lí 8NGUYỄN DƯỢCSách giáo khoa khối 8 Trong kho
SGK8-00144 Địa lí 8NGUYỄN DƯỢCSách giáo khoa khối 8 Trong kho
SGK8-00142 Bài tập hóa học 8NGUYỄN CƯƠNGSách giáo khoa khối 8 Trong kho
12345678910...