PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HIỆP LỰC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí thiết bị giáo dục 29 725000
2 Dạy và học ngày nay 33 825000
3 Tạp chí khoa học giáo dục 39 906000
4 Văn học và tuổi trẻ 50 600000
5 Vật lí tuổi trẻ 66 1070000
6 Tạp chí giáo dục 74 1738000
7 Toán học tuổi trẻ 95 1292500
8 Sách đạo đức 114 4162600
9 Sách pháp luật 196 9457800
10 Toán tuổi thơ 360 4700000
11 Sách giáo khoa 793 5266900
12 Sách nghiệp vụ 909 15945200
13 Sách tham khảo 1050 26641200
 
TỔNG
3808
73330200